Zamówienia publiczne Polecamy
   

Ogłoszenia zamówień publicznych

Lp. Nazwa zamówienia Data zamówienia Stan zamówienia

1. Dostawa fabrycznie nowych pojemników do zbiórki odpadów zmieszanych komunalnych i do selektywnej zbiórki odpadów 2018-04-06 Pokaż więcej

Przetargi rozstrzygnięte

Lp. Nazwa zamówienia Data rozstrzygnięcia Stan zamówienia

1. "Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego pojazdu specjalistycznego typu: samochód ciężarowy o DMC 3,5 T - wywrotka 3 stronna z pługiem odśnieżnym oraz z nakładaną posypywarko - solarką z hydraulicznie sterowanym przenośnikiem taśmowym do zimowego utrzymania dróg i ulic, z opcją wykupu." 2018-01-25 Rozstrzygnięty Pokaż więcej
2. Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka z opcją wykupu. 2017-09-08 Rozstrzygnięty Pokaż więcej
3. Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka z opcją wykupu. 2017-08-10 Unieważniony Pokaż więcej
4. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2015-09-03 Rozstrzygnięty Pokaż więcej
5. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2015-07-30 Unieważniony Pokaż więcej

Urząd Miasta w Żaganiu
Pl. Słowiański 17
68-100 Żagań
Tel. 068 477 1040
Fax. 068 477 1017

 

Starostwo Powiatowe
w Żaganiu

ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
Tel. 068 477 7901
Fax. 068 477 7920

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Żaganiu
ul. Miodowa 23
68-100 Żagań
Tel. 068 478 7711
Fax. 068 478 7712

 

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. zo.o.
ul. Bolesława Chrobrego 44
68-100 Żagań
Tel. 068 377 3975
Fax. 068 368 1840

 

Centrum Kultury
w Żaganiu

ul. Jana Pawła II 7
68-100 Żagań
Tel. 068 477 6475